vrijdag 30 augustus 2013

 
Posted by Picasa
SCHAARBRIEF 1804 ( laatste bladzijde)
---------------------------------------------
Tijdens het staatsbewind van Het Bataafs Gemenebest (1801-1806)  vonden regelingen plaats op het gebied van de Marken.  Waarschijnlijk zijn daarom in 1805 lijsten gemaakt van de Erfgooiers. Op 23 januari 1811 werden de Erfgooiers bijeen geroepen in de Grote Kerk van Naarden. Dat gebeurde naar aanleiding van een wet van 16 april 1809 (aangenomen 10-05-1810)  Wet die tot doel had de verdeling van het gemeenschappelijk grondbezit. De Erfgooiers hebben in de Grote Kerk tegen gestemd.