vrijdag 30 augustus 2013

Erfgooijers Huizen 1805 (OAH 245)


Persoonsnaam
Patroniem
Toenaam
Mijns
Klaasz

Gijsbert
Klaasz

de Wede Jan
Tijmensz

Jacob
Ebbe
Baas
Klaas
Ebbe
Baas
Jan
Eppen
Baas
Lambert
Jansz
Baas
Jan
Lambertsz
Baas
Aart
Lambertsz
Baas
de Wede Jacob
Lubbertsz
Baas
de Wed Gerbert
Gerritsz
Bakker
Hendrik
Gerritsz
Bakker
Mijns
Gerritsz
Bakker
Gerrit
Hendriksz
Bakker
Gijsbert
Jansz
Bakker
Jacob
Jansz
Bakker
de kinderen van Lambert
Jansz
Boer
Tijmen
Lambert
Boer
Wessel
Lambertsz
Boer
Pieter
Dirksz
Boor
Jan
Pietersz
Boor
de Wede Dirk
Pietersz
Boor
Klaas
Jansz
Boshuizen
Rut
Gijsbertsz
Bout
Joost
Gijsbertsz
Bout
Lambert
Jansz
Bout
Jan
Jansz
Bout
Gerrit
Jansz
Bout
Gijsbert
Jansz
Bout
Marten
Klaasz
Bout
Cornelis
Klaasz
Bout
Jan
Lambertsz
Bout
Gijsbert
Maartensz
Bout
de Wed Harmen
Dirksz
Brasser
Dirk
Harmensz
Brasser
de Wede Gijsbert
Jansz
Brasser
Gerrit
Lambertsz
Brasser
de kinderen Willem
Jansz
Dekker
de Wed Jacob
Hendrik
Dirksen
Willem
Hendrik
Dirksen
Jacob
Hendrik
Dirksen
Willem
Hendriksz
Dirksen
de Wed Gijsbert
Jacobsz
Dirksz
Dirk
Jansz
Donker
de Wede Jan
Klaasz
Doorn
Gerrit
Klaasz
Doorn
Jan
Cornelisz
Doorn alias Jan Thijssen
Gerrit
Ep
Eppen
Willem
Ep
Eppen
IJzak
Ep
Eppen
Jan
Ep
Eppen
Ep
Gijsbertsz
Eppen
Lambert
Gijsbertsz
Eppen
Ep
IJzaksz
Eppen
Jan
Jacobsz
Eppen
Joost
Jan
Eppen
de Wede Andries
Jan
Eppen
Jan
Jansz
Eppen
de kinderen Lambert
Jansz
Eppen
Jan
Epp
Eppen de jonge
de Wede Aaron
Jacobsz
Gleijn
Jan
Lambertsz
Gleijn
Pieter
Dirksz
Gooijer
Jannis
Jansz
Gooijer
Cornelis
Willemsz
Gooijer
Dirk
Willemsz
Gooijer
Gerrit
Willemsz
Gooijer
Hendrik
Willemsz
Gooijer
de Wede Pieter

Hartog
Jan
Hendriksz
Hartog
Cornelis
Jansz
Hartog
de Wede Egbert
Jansz
Hartog
Hendrik
Gerritsz
Hartogh
Huibert
Gerritsz
Hartogh
Klaas
Gerritsz
Jongerden
Jan
Gerritsz
Jongerden
Klaas
Gerritsz
Jongerden
Reijer
Jansz
Jongerden
Goosen
Jansz
Jongerden
Gerrit
Jansz
Jongerden
Hendrik
Jansz
Jongerden
Lambert
Willemsz
Keijer
Jan
Willemsz
Keyer
Jacob
Lambertsz
Klink
Pieter
Gerritsz
Koeman
Cornelis
Gerritsz
Koeman
Rijk
Gerritsz
Koeman
Dirk
Reijertsz
Koeman
Piter
Reijrtsz
Koeman
Willem
Gijsbertsz
Komin
de Wed Adrianus

Kooij
Anthnij
Ads.zoon
Kooij
Rut
Ads.zoon
Kooij
Willem
Dirksz
Kooij
Meeuwis
Dirksz
Kooij
de kinderen Ebbe
Lambertsz
Kooij
Dirk
Meeuwisz
Kooij
Petrus
Meeuwisz
Kooij
Lambert
Gerritsz
Koopman
Klaas
Gerritsz
Koopman
Marten
Gerritsz
Koopman
Aalt
Jacobsz
Kos
Klaas
Lambertsz
Kos
Jacob
Lammertsz
Kos
de Wed Lambert
Reijersz
Kos
Dirk
Reijertsz
Kos
de Wede Dirk
Tijmensz
Kos
Joost
Aartsz
Kruimer
Lambert
Klaasz
Kruimer
Klaas
Klaasz
Kruimer
Klaas
Lambertsz
Kruimer
Lucas
Lambertsz
Kruimer
Jan
Lambertsz
Kruimer
Klaas
Korssen
Lamphen
Jacob
Korssen
Lamphen
Cornelis
Korssen
Lamphen
Jan
Hendriksz
Leenemouwen
Jan
Hendriksz
Leenmouwen
Dirk
Andriesz
Lustig
Jacob
Andriesz
Lustig
Harmen
Goosen
Lustig
Jan
Goosen
Lustig
Andries
Jansz
Lustig
Rijk
Lambertsz
Lustig
de kinderen Huibert
Lambertsz
Lustig
Gerrit
Lambertsz
Lustig
Hendrik
Lambertsz
Lustig
Jan
Rijken
Lustig
Philippus
Pietersz
Nies
Jan
Pz
Ploos van Amstel
Jan
Jacobsz
Prins
Jacob
Jacobsz
Prins
Tijmen
Janszoon
Prins
Jan
Klaasz
Prins
Jacob
Pietersz
Prins
Jacob
Cornelisz
Rebel
Hendrik
Cornsz
Rebel
Arie
Dirksen
Rebel
Gerbert
Dirksz
Rebel
Dirk
Gerbertsz
Rebel
Meeuwis
Gerbertz
Rebel
Cornelis
Hendkzoon
Rebel
Ebbe
Dirksz
Reijn
Pieter
Dirksz
Reijn
Dirk
Ebbesz
Reijn
Mijns
Cornelisz
Ruiter
Hendrik
Cornelis
Ruiter de jonge
Hendrik
Cornsz
Ruiter de oude
Tijmen
Hendriksz
Schipper
Jacob
Hendriksz
Schipper
Hendrik
Gerritsz
Schram
Willem
Gerritsz
Schram
Jacob
Gerritsz
Schram
Hendrik
Gerritsz
Schram
Hendrik
Gerritsz
Schram
Andries
Harmensz
Schram
Lambert
Jacobsz
Schram
Gerrit
Jacobsz
Schram
Klaas
Willemsz
Schram
Jan
Evertsz
Slokker
Harmen
Hendriksz
Slokker
Jan
Cornelisz
Smit
Lambert
Corns
Smit
Jacob
Lambertsz
Smit
Willem
Lambertsz
Smit
Cornelis
Lambertsz
Smit
IJzak
Gerritsz
Snel
de kinderen van Hendrik
Gerritsz
Snel
Gerrit
IJzaksz
Snel
Jan
Hendriksz
Snijder
Gerrit
Cornelisz
Spilt
Tijmen
Cornelisz
Spilt
IJzak
Cornsz
Spilt
IJzak
Gerritsz
Tas
de kindren Rut
Tijmensz
Timmer
de Wede Adriaan
Lambertsz
Veerman
Klaas
Harmensz
Visser
Hendrik
Hendriksz
Visser
de kinderen van Klaas
Hendriksz
Visser
Harmen
Klaasz
Visser
Jacobsz
Cornelisz
Vlaanderen
de Wede Gijsbert
Gerbertsz
Vlaanderen
Willem
Gerbrandt
Vlaanderen
Gerbrand
Jacobsz
Vlaanderen
Jan
Jacobsz
Vlaanderen
Aaron
Jansz
Vlaanderen
Gijsbert
Pietersz
Vlaanderen
Jacob
Klaasz
Volkerden
Klaas
Lambertsz
Volkerden
Gerrit Jan
Aartsen
Vos
Melis
Aartsz
Vos
de kinderen Jacob
Aartsz
Vos
Fredrik
Jacobsz
Vos
Hendrik
Jacobsz
Vos
Lambert
Jacobsz
Vos
Anthonie
Jacobsz
Vos
de Wed Jacob
Jacobsz
Vos
Gerrit
Jacobsz
Vos
Willem
Jacobsz
Vos
Aart
Jansz
Vos
Jan
Jansz
Vos
Willem
Lambertsz
Vos
Gerrit
Lambertsz
Vos
Jan
Lambertsz
Vos
Gijsbert
Meeuwisz
Vos
Jan
Petersz
Vos
de kinderen Rijk
Petersz
Vos
Jan
Pietersz de
Wit
Jacob
Pietersz de
Wit
de kinderen Rut
Gerrittsz
Zwart
Meeuwis
Jansz
Zwart
Hendrik
Jansz
Zwart
De onderstaande personen Erfgooijers zijnde en van


hier afkomstig wonende thans buiten het Gooiland


Gerrit
Tijmensz

Cornelis
Dirksz
Gooijer
Cornelis
Reijersz
Koeman
Willem
Dirksz
Kooij
Lambert
Ebbes
Kooij
Adrianus
Ebbesz
Kooij
Willem
Lambertsz
Kooij
Hendrik
Willemsz
Kooij
Cornelis
Willemsz
Kooij
Willem
Gerbertsz
Rebel
de kinderen Willem
Hendriksz
Rebel
Naning
Gerritsz
Slokker
Willem
Gerritsz
Snel
Erfgooijers Huizen 1708


Naam
Patroniem
Toenaam
Cornelis
Aartsz

Harmen
Aartsz

Hendrik
Aartsz

Jan
Adriaansz

een soon van Lamb:
Adriaansz

Ebbe
Andriesse

Dirk
Andriez

Gerrit
Anxen

Jacob
Anxen

de wed. Willem
Anxz

Evert
Claasz

Gerrit
Claasz

Isaak
Claasz

Jan
Claasz

Tijmen
Claasz

de wed. Loeg
Claasz

Willem
Cornelissz

Ebbe
Dirksz

Huijbert
Dirksz

Wessel
Dirksz

Willem
Dirksz

de wed. Johannes
Dirksz

Cors
Ebbe

de wed. van Jan
Eijsacksz

een soon van Tijmen
Elbertsz

Willem
Evertsz

Lamb:
Geurtsz

Willem
Gijsbz

Dirk
Goossensz

Reijer
Goosz

Gerrit
Harmensz

Jacob
Harmensz

Gerrit
Heijn

de kinderen van Willem
Hendriksz

Gerrit
Hossen

Lamb:
Hossen

Ebbe
Huijbertsz

de wed. Cornelis
Huijbertsz

Harmen
Jacobsz

Aart
Jacobz

Claas
Jacobz

Gijsb:
Jacobz

Wijgert
Jacobz

Goos
Jansz

Jan
Jochemsz

Aelt
Lambertz

Goossen
Lambertz

Wijgert
Lambertz

een soon van Dirk
Lambz

de kinderen van Pieter
Lubbertz

Steffen
Lubbz

Willem
Meijnsz

Claas
Mijnsz

Cornelis
Rutten

Gerrit
Rutten

Harmen
Tijmensz

Jacob
Tijmensz

Jan
Tijmensz

Cornelis
Willemsz

Cornelis
Willemsz

Gereb:
Willemsz

Jasper
Willemsz

Jacob
Lubbz
Baas
Lubbert
Pietersz
Baas
Gijsb:
Gerritsz
Backer
Hendrik
Gerritsz
Backer
Jan
Gerritz
Backer
Mewes
Gijsbz
Backer
Gerrit
Jacobsz
Backer
Jacob
Weijgert
Backer
Jan
Gerritsz
Backer d' Oude
Lubbert
Jacobz
Bittervest
Claas
Willemsz
Boer
Jan
Willemsz
Boer
Gijsbert
Jansz
Bont
Hendrik

Boom
Gerrit
Hendriksz
Boom
Mels

Boor
de wed. Willem

Boor
Pieter
Jansz
Boor
Gerrit
Tijmensz
Bort
Claas
Gijsbz
Bout
de wed. Jan
Gijsbz
Bout
Dirk
Elbert
Breet
Elbert
Corneliz
Bunschoter
Gerrit
Jacobsz
Cattebuijs
Gerrit
Crijnen
Coetsier
Gerrit
Jacobz
Comin
Cornelis
Willemsz
Coopman
Aart
Gerritz
Coppen
Lamb:
Jansz
Cos
Aart
Hendriksz
Coster
Hendrik
Claasz
Cruijmert
Gerrit
Claasz
Decker
de wed. Claas
Wijgertsz
Decker
Elb:

Deult
Dirk
Elbertsz
Deult
Gerrit
Gerritsz
Doorn
Gerrit
Jansz
Doorn
Tijs
Jansz
Doorn
Wijgert
Jansz
Doorn
een soon van Jan
Jansz
Doorn
Rut
Lambz
Doorn
Gerrit
Tijmensz
Doorn
de kinderen van Jan
Tijmensz
Doorn
Jan
Gerrit
Doorn d' Oude
Jan
Hend:
Ebben
Jacob
Pietersz
Goijer
Claas
Pietersz
Gooijer
Pieter
Willemsz
Groodt
de kinderen van Jan
Jansz de
Groot
een soon van Elbert
Jan
Heijnen
Cos
Gerritsz
Hertogh
Dirk
Hossen
Hertoogh
Jacob
Hossen
Hertoogh
Evert
Jansz
Hille
Lambert

Hillewig
Jacob
Cornelisz
Hillewig
Cornelis
Jacobz
Hillewig
de kinderen van Dirk

Hollander
Harmen
Lambz
Huijser
Jan
Lambz
Huijser
Cornelis
Lambz
Jager
Lamb:
Lambz
Jager
de wed. van Jan
Lambz
Jock
Jacob
Willemsz
Joncker
Jan
Willemsz
Joncker
Lamb:
Willemsz
Joncker
Cornelis
Cornelisz d'
Jonge
Dirk
Cornelisz d'
Jonge
Jan
Jansz
Jonge
de kinderen van Lamb:
Martensz d'
Jonge
Lamb:
Willemsz
Keijer
Gijsb:
Lambz
Klijn
de kinderen van Willem
Wijgertsz
Klijnbrouwer
Lamb:
Lambz
Klink
Lamb:
Willemsz
Klink
Cornelis

Koeijboer
Tijmen
Gerritsz
Koijman
de kinderen van Willem
Corneliz
Koiman
Gerrit
Corneliz
Koman
Pieter
Corneliz
Koman
Ebbe
Willemsz
Kooij
Gijsbert

Kos
de kinderen van Tijmen
Jansz
Kos
Gijsb:
Lamb:
Kos
Harmen
Lambz
Kos
Huijbert
Lambz
Kos
Jan
Claasz
Kruijmert
Jan
Hendriksz
Leeremouwen
Hendrik
Gerrit
Louwen
Hendrik
Rijksz
Lustig
Lambert
Rijksz
Lustig
de kinderen van Jan
Rijksz
Lustig
Rijk
hendriksz
Lustig
Adriaan
Sijbrantsz
Man
Jacob
Sijbrantsz
Man
Jacob
Cornelisz
Metselaar
de kinderen van Cornelis
Cornelisz
Metselaar
Dirk
Corneliz
Metselaar
Hend:
Goossen
Net
Gerrit
Goosz
Net
Evert
Gooz
Net
Pieter
Jan
Niez
Gijsb:
Hendrik
Oude
Tijmen
Jansz d'
Oude
de kinderen van Pieter
Jansz d'
Oude
Kornelis
Kornelisz d'
Oude
Willems
Tijmensz d'
Oude
Gerrit
Jansz
Perk
Rut
Jansz
Perk
Wijgert
Willemz
Plaisir
Tijmen
Willemsz
Post
Jan

Prins
Lamb:
El
Prins
een soon van Cornelis
Gerrebertsz
Prins
Lamb:
Klaasz
Prins
Klaas
Lambz
Prins
Lamb
Willemz
Pronk
Cornelis
Claasz
Puijck
Pieter
Tijmensz
Raadmaker
Adriaen

Rebel
Gerrebert
Cornelis
Rebel
Cornelis
Gerberden
Rebel
Willem
Gerberden
Rebel
Pieter
Pietersz
Reijn
Huijberts
Cornelisz
Roos
Cornelis
Huijbertsz
Roos
de wed. Hendrik
Jansz
Rot
Hendrik
Evertsz
Ruijn
Lamb:
Evertsz
Ruijn
Gijsb:
Tijmensz
Schipper
Lamb
Jansz
Schoenmaker
Claas
Jacobsz
Schram
de kinderen van Pieter
Jansz
Schram
Claas
Lambz
Schram
Gerrit
Lambz
Schram
Gooz
Lambz
Schram
Tijmen
Pietersz
Schram
Nanning
Cornelis
Slocker
Cornelis
Jacobsz
Slocker
Jacob
Cornelisz
Smit
Cornelis
Lambz
Smit
Pieter
Lambz
Smit
de wed. van Tijmen
Gerritsz
Snijder
een soon van Jacob
Gerritz
Snijder
Pieter
Gijsbz
Snijder
Jacob
Hendriksz
Snijder
een soon van Cornelis
Jacobsz
Snijder
Lambert

Swem
Claas
Elbertsz
Tas
Gerrit
Elbertsz
Tas
Claas
Gerritsz
Tas
Hendrik
Jansz
Timmer
Rut
Jasz
Timmer
Rijk
Jansz
Velsz
Gerrit
jansz
Velsz
Hendrik
Tijmensz
Veltsz
de wed. Jan
Rijcksz
Velz
de wed. Aart
Hend:
Veterman
de kinderen van Hend:
Lambz
Visser
Jacob
Cornelisz
Vlodt
Jan
Klaasz
Volkersz
de kinderen van Jacob
Elbertsz
Vos
Lamb:
Gijsb:
Vos
de wed. Pietersz
Hend:
Vos
Claas
Hendriksz
Vos
de wed. Elb:
Jacobz
Vos
Elbert
Kornz
Vos
Jan
Lambz
Vos
Jan
Lambz
Vos
Wijgert
Lambz
Vos
Hend:
Lambz
Vrees
de wed. Lamb:
Gerritsz
Vries
Tijmen
Jansz
Wit
Jacob
Tijmensz
Wit
Jan
Jansz
Zwart
de wed. Claas
Jansz
Zwart
de kinderen van Gerrit
Heijn
Zwem


Erfgooijerslijst van het dorp Huizen uit 1805  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erfgooijers Huizen 1805 ( toegevoegd) 

Gerbert                                 Dirksz                                       Rebel 
Lambert                                W.                                              Schaap
Peter                                     W.                                              Schaap 
Hendrik                                H.                                               Schaap 


_________________________________________
HUIZEN ERFGOOIERSLIJST  1805 en 1708
( transcriptie W. Willard) 

Lijst 1805 inv. nr. SSAN020+245  
------------------------------------------------------------
F.J.J. de Gooijer 

Startpagina GESCHIEDENIS GOOILAND EN DE ERFGOOIERS
tussen-vecht-en-eem 

Streekhistorie Tussen Vecht en Eem